Η Εταιρεία

H InNews ιδρύθηκε το 2000 εξαγοράζοντας την τεχνολογία και το πελατολόγιο των δύο πρώτων χρονικά εταιριών ηλεκτρονικής αποδελτίωσης στην Ελλάδα,  NCnet  (1996) και  Rsnet (1997). Αξιοποιώντας την γνώση και εμπειρία των προπατόρων της στο χώρο της κλασικής αποδελτίωσης, η InNews είναι σήμερα η πρώτη σε απόλυτα μεγέθη εταιρία αποδελτίωσης στην Ελλάδα. Η ευθύνη, οι ουσιαστικές και διεξοδικές υπηρεσίες και η ενθουσιώδης αποδοχή τους από το κοινό είναι ήδη τρίτης γενιάς και η InNews παρέχει τις πλέον καινοτόμες, αξιόπιστες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Βριλήσσια, ένα από τα πλέον σύγχρονα Data Center στην Ελλάδα και εξαιρετικά έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσει τις υποδομές της, προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας που ευνοεί την ποιότητα και εκπαιδεύει τους ανθρώπους της, έτσι ώστε οι πελάτες της να απολαμβάνουν άρτιες υπηρεσίες και άριστο προϊόν.

ss

Media Intelligence

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πληροφοριών InNews είναι σήμερα το κορυφαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πληροφοριών Δημοσιότητας. Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών που ασχολούνται με το οικονομικό, πολιτικό, εμπορικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Η συνολική πελατειακή βάση της αποτελείται από 1.100 εταιρικούς πελάτες-επιχειρήσεις μικρού μεγέθους έως μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες της βασίζονται σε μια πλήρως επεκτάσιμη βάση δεδομένων, η οποία επιτρέπει την συλλογή και παροχή δημοσιευμάτων από όλα τα διαθέσιμα έντυπα Μέσα Ενημέρωσης που κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια τα οποία σκανάρονται και ψηφιοποιούνται. Επίσης, οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν επεκταθεί στους τομείς αποδελτίωσης διαδικτυακών τόπων, όπου επί 24 ώρου βάσεως αναζητούνται και συλλέγονται ειδήσεις και νέα του άμεσου ενδιαφέροντος των πελατών της, και ακόμη πραγματοποιείται τηλεοπτική και ραδιοφωνική αποδελτίωση. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει τις κατάλληλες εφαρμογές οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Διαθέτοντας υπερσύγχρονη δομή, εξειδικευμένη & έμπειρη τεχνική ομάδα καθώς και τα πλέον εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης και ανάλυσης πληροφοριών, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας ως προς την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της.